تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 2 
 
 
 
 
دکترا 
 
کلام-مذاهب کلامی 
ادیان و مذاهب قم