تاویل قرآن در مکتب تفکیک
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه قرآن و حدیث
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مکتب تفکیک که نشات گرفته از تفکرات مرحوم میرزا مهدی اصفهانی ونظائر اوست، با تعریفی که از تاویل قرآن ارایه می‌دهد، تاکید دارد که فهم این تاویل‌ها منحصر به معصومین (ع) است و عملا هیچ امکان و جوازی برای دیگران در تاویل قرآن مگر در شرایط بسیار خاص وجود ندارد. بر اساس این دیدگاه تاویل‌های سایر مفسران و دانشمندان به ویژه فلاسفه و عرفا مطلقا باطل است و نباید به ورطه خطرناک تاویل قرآن نزدیک شد.به عقیده تفکیکیان تاویل برای همه آیات قرآن است، نه فقط آیات متشابه و برای فهم آن چاره‌ای جز رجوع به احادیث وجود ندارد. این مقاله به بررسی و نقد دیدگاه‌های این مکتب پیرامون تاویل قرآن پرداخته است.