استاد گرجی و دو کتاب "آیات الاحکام" و تصحیح "الذریعه الی اصول الشریعه
44 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش دینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
استاد مرحوم دکترابوالقاسم گرجی از مفاخر علمی معاصر کشور و از جایگاهی رفیع در جامعه علمی دانشگاهی و حوزوی برخوردار بود.وی در عرصه حوزوی به واسطه پشتوانه قوی علمی که در نجف اشرف و از محضر اساتیدی چون مرحوم آیت الله خویی کسب کرد،مجتهدی مسلم و صاحب نظر به شمار می آمد و در عرصه دانشگاهی نیز استادی کم نظیر در حوزه الهیات و فقه و حقوق و ادبیات محسوب می گشت.معرفی آثار این استاد دانشمند بی تردید خدمتی به جامعه علمی کشور است،از همین رو در این مقاله دو اثر «آیات الاحکام» و «الذریعه الی اصول الشریعه» که این دومی توسط استاد تصحیح و تعلیقه نویسی شده،معرفی و روش کار آنها تبیین گردیده است.