مکتب تفکیک و تفسیر اثری
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه حدیث پژوهی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مکتب تفکیک به عنوان مکتبی که مدعی جدایی و تفکیک بین معارف وحیانی و علوم بشری به ویژه فلسفه و عرفان است، در زمینه تفسیر قرآن و کارکرد سنت در این امر، دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کند، که بررسی و تحلیل آن ضروری به نظر می‌رسد. این مکتب اگرچه از تفسیر اجتهادی به عنوان روش مختار خود در تفسیر سخن به میان می‌آورد، لیکن در بسیاری از موارد به این ادعا پایبند نیست و به نوعی نقشی محوری برای احادیث و روایات در تفسیر قرآن قائل است و سایر منابع تفسیر از قبیل عقل، لغت و ادبیات و حتی خود آیات قرآن در این دیدگاه در رتبه‌ای پایین تر از سنت قرار دارند و حجیت قرآن و قطع و یقین نیز در کنار سنت و به تایید روایات اثبات می‌شود. در این مقاله دیدگاه‌های تفکیکیان درباره نقش و کارکرد سنت در تفسیر قرآن به اجمال مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.