اسراف و صرفه جویی در فرهنگ اسلامی
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی-تخصصی بصائر
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در خصوص اسراف و صرفه جویی با توجه به آیات و روایات تدوین شده است.