بررسی نقش علمای شیعه و سنی در نهضت های اصلاحی-تقریبی معاصر
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
عنوان مقاله حاضر «نقش و جایگاه علما در هدایت بیداری اسلامی» می باشد. اهمیت این موضوع بدان جهت است که مهمترین علت وقوع جنبش¬های بیداری اسلامی که امروزه در خاورمیانه در حال شکل گیری است، نقش بی‌بدیل علما در مبارزه علیه استعمار، ایجاد وحدت و بیداری در جوامع اسلامی، رهبری و استفاده از ساختارهای اجتماعی در بسیج و سازماندهی انقلابیون در روند بیداری اسلامی می باشد. تکاپوی علما و روحانیت و تکیه‌ی ایشان بر معارف عمیق اهل بیت ،علیهم‌السلام، و تأکید بر اصول و ضوابط اسلامی در مقابله با کفار، مهم‌ترین کانون الهام‌بخش بیداری اسلامی در برابر هجوم استعمار غرب به سرزمین‌های اسلامی بوده و سبب شده بیداری اسلامی بتواند پایه‌های مقاومتی اصیل را بنیان گذارد و با حفظ ماهیت اسلامی خویش، از نفوذ و انحراف عناصر استکبار جهانی جلوگیری نماید. از این¬رو، مقاله علمی کاربردی حاضر، که با روش کتابخانه ای – تحلیلی به نگارش در آمده، در صدد است تا با تبیین جایگاه علما در بیداری اسلامی، و بررسی تفکر و عملکرد برجسته ترین عالمان بیدارگر جهان اسلام، گامی در جهت استمرار نهضت های بیداری اسلامی بردارد.