تحلیلی بر رویکردهای متناقض به اندیشه های سلفی تکفیری سید قطب
58 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی خطر جریان های تکفیری
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی