تفسیر و تاویل در مکتب تفکیک(نقد و بررسی)
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 92
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب در انتشارات بوستان کتاب قم چاپ شده است.در این اثر دیدگاه مکتب تفکیک در خصوص تفسیر و تاویل قرآن بررسی و مورد نقد قرار گرفته است.